No Image

สิ่งที่คุณจะต้องทราบเกี่ยวกับ กฎหมายการพนันและควบคุมคาสิโนออนไลน์

14/09/2017 beri57 0

หนึ่งในหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนั่นก็คือ กฎหมายการพนัน ซึ่งหลายคนมักจะสงสัยกันว่าการเล่น คาสิโนออนไลน์ ผิดกฎหมายหรือไม่ บทความนี้เราจะเอาความรู้เรื่อง กฏหมายเกี่ยวกับการพนัน ในประเทศไทยมาฝากกัน หลายๆ คนคงรู้อยู่แล้วว่ ……อ่านต่อ

No Image

สิ่งที่คุณจะต้องทราบเกี่ยวกับ กฎหมายการพนันและควบคุมคาสิโนออนไลน์

14/08/2017 beri57 0

หนึ่งในหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนั่นก็คือ กฎหมายการพนัน ซึ่งหลายคนมักจะสงสัยกันว่าการเล่น คาสิโนออนไลน์ ผิดกฎหมายหรือไม่ บทความนี้เราจะเอาความรู้เรื่อง กฏหมายเกี่ยวกับการพนัน ในประเทศไทยมาฝากกัน หลายๆ คนคงรู้อยู่แล้วว่ ……อ่านต่อ

No Image

คำตอบที่ส่วนใหญ่มักได้จาก royal1688

26/08/2016 beri57 0

ในปัจจุบันนี้คำว่าบริหารผลงานเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในหมู่นักบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการโรงงาน หรือผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ซึ่งต่างก็รู้จักคำนี้กันอย่างกว้างขวาง แต่รู้แล้ว ปฏิบัติตามแนวคิดนี้หรือ ……อ่านต่อ