No Image

ปัจจัยเสี่ยงในการเล่นคาสิโนออนไลน์

23/04/2018 beri57 0

มูฮัมหมัดอาลีเคยกล่าวไว้ว่า “ผู้ที่ไม่มีความกล้าพอที่จะรับความเสี่ยงจะไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิต” กวีเอส. เอเลียตกล่าวว่า “เฉพาะคนที่เสี่ยงเกินไปที่จะสามารถหาว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน” แม้แต่อัลเบิร์ตไอน์ส ……อ่านต่อ

No Image

การควบคุมกิจการของสื่อสังคมและการพนัน

21/04/2018 beri57 0

โซเชียลมีเดียเช่น Facebook , Twitter และ Google+ ได้ครอบงำวิธีที่เราหลายคนสื่อสารกันเรียนรู้เกี่ยวกับ บริษัท และข้อเสนอที่พวกเขานำเสนอและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์และองค์กรต่างๆ สื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ถูกใช้โดยเยา ……อ่านต่อ

No Image

สุขภาพจิตดีเกิดขึ้นจากการเล่นคาสิโน จริงหรือ?

16/04/2018 beri57 0

เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีหรือตัวปัญหาหนี้ต่างๆ เพื่อจะนำทรัพย์สินมาปลดหนี้หรือจับจ่ายต่างๆ อุปกรณ์อุปโภคบริโภคหรือสิ่งที่มีค่า ก็จะถูกทำการค้าเพื่อนำเงินทีได้มาเล่นการพนัน ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกเยอะแยะทั้งนี้ญาติพี่น ……อ่านต่อ