No Image

ปัจจัยเสี่ยงในการเล่นคาสิโนออนไลน์

25/08/2018 beri57 0

มูฮัมหมัดอาลีเคยกล่าวไว้ว่า “ผู้ที่ไม่มีความกล้าพอที่จะรับความเสี่ยงจะไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิต” กวีเอส. เอเลียตกล่าวว่า “เฉพาะคนที่เสี่ยงเกินไปที่จะสามารถหาว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน” แม้แต่อัลเบิร์ตไอน์ส ……อ่านต่อ